Helsingborg Nyttige oplysninger
Alarm/SOS 112

Akutmodtagelse og sygehus
Ring først Sjukvårdsupplysningen:
+46 771 11 77 00 (fra svensk telefon kun 1177) Her rådgiver erfaren sygeplejeske, hvortil du evt. skal henvende dig. Ved ulykkestilfælde og andet som kræver specialistviden: Akutmodtagelsen, Helsingborg Sygehus, Skånegatan. +46 (0)42-406 10 00

Apotek
Apoteket Kärnan in the entrance of the Hospital, +46 (0)771-45 04 50
Apoteket Björnen, Drottninggatan 14 +46 (0)771-45 04 50
Apoteket Lejonet, Södergatan 19 +46 (0)771-45 04 50
Apoteket Väla, +46 (0)771-45 04 50

Politi
Berga Allé 25, +46 (0)42-114 14

Tandlægevagt
Uden for tandlægernes normale åbningstider (aften og weekender),
ring: 112, bed om tandlægevagten


Printervenlig