Historien er tæt på
Navnet på de begge byer menes at stamme fra ordet helsing, som betyder hals og betegner den smalle passage i Øresund imellem Helsingborg og Helsingør. Mange blodige krige har udspillet sig her, og under disse år mistede Danmark Helsingborg seks gange til Sverige og erobrede byen tilbage ligeså mange gange. Det endelige slag stod i 1710, hvor Danmark mistede Helsingborg for sidste gang. Helsingør, som havde kontrollen over Øresundstolden, blev ved med at blomstre indtil 1857, hvor den 400 år gamle toldafgift blev afskaffet. Øresundstolden var en afgift, som alle skibe, der passerede, skulle betale til den danske konge. På nogenlunde samme tid som Øresundstolden forsvandt, begyndte Helsingborg at vokse med nye industrier, havnen blev udbygget, handelen øgede, og indbyggerantallet fordobledes. I dag er både Helsingborg og Helsingør to moderne og blomstrende byer. Derudover er de to byer verdens ældste venskabsbyer.


Printervenlig